សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
គំរូឯកសណ្ឋានសម្រាប់ទទួលសញ្ញាបត្រ
នៅថ្ងៃសៅរ៍ ១១ កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
==================
!.កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលកក់ឯកសណ្ឋានៈ ត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩
!.កាលបរិច្ឆេទមកដកយកឯកសណ្ឋានៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩