នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ។ ក្រុម សាកលវិទ្យាល័យ UME Vs ក្រុម ភ្នំស្វាយ ក្រោយការប្រកួតចប់ ៩០ នាទី ជាលទ្ធផលស្មើ ២ ទល់នឹង ២ ដូច្នេះ ក្រុមទាំងពីរ ត្រូវកាត់សេចក្តីដោយទាត់បាល់ ប៉េណាំងទី ជាលទ្ធផលៈ ក្រុម សាកលវិទ្យាល័យ UME 3 – 4 ក្រុម ភ្នំស្វាយ