សាកលវិទ្យាល័យ UME ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានដឹកនាំ
និស្សិតចូលរួម អបអរសាទរ ទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ១២ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨