ជារៀងរាល់ឆ្នាំសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច UME ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ តែងតែដឹកនាំ កីឡាករបាល់ទាត់ចូលរួមប្រកួតដណ្តើមពានរង្វាន់បាល់ទាត់ ៧មករា ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ក្លឹបបាល់ទាត់ UME បន្ទាយមានជ័យ បានក្លាយជាជើងឯកម្ចាស់ពាន។ នេះលើកទី៣ ហើយដែល UME បន្ទាយមានជ័យលើកពាន ពោលគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់បាស់ទាត់ ៧ មករា បីសម័យជាប់ៗគ្នា។