នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ សំណេះសំណាលរវាងគណៈគ្រប់គ្រង​ និងប្រធាន-អនុប្រធានថ្នាក់ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ណង ថា សាកលវិទ្យាធិការង និងជានាយកសាខាសាកលវិទ្យាល័យ UME ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។