Khmer English
UME ផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹមពិតដល់លោកអ្នក !
Home > Admission > លក្ខខណ្ឌ
លក្ខខណ្ឌ

-បរិញ្ញាបត្ររង  ត្រូវមានៈ  មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬធ្លាក់ទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប)

 

– បរិញ្ញាបត្រ​​​   ត្រូវមានៈ  មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ

 

– បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់  ត្រូវមានៈ  បរិញ្ញាបត្រ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ

 

– បណ្ឌិត ត្រូវមានៈ  បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ